Bëni karrierë, jo vetëm përvojë pune !

Home-eCommerce-Feature-2-Female

Gjenerata bashkëkohore menaxheriale

Ne zbatojmë praktikat më moderne menaxheriale. Punëtorët të cilët trajnohen te ne mund të funksionojnë në kohë të shkurtër pas trajnimit, ata do të jenë të aftë të zhvillojnë punët dhe të avansohen profesionalisht.
Rekreacionet
0:00

Raporti i Përgjegjësisë Sociale

Raporti ynë vjetor i vitit 2018 përshkruan angazhimet tona për krijimin e mundësive, realizimin e planit të përgjegjësisë sociale dhe rritjen e qëndrueshmërisë sonë.
View of Silicon Valley from the hills after a passing storm

Trajnimet profesionale

Trajnimet në Elkos Group realizohen në vazhdimësi, të cilat avansojnë profesionalisht stafin, qoftë për pozitat menaxheriale ashtu edhe për ato funksionale.
DC Metro

Krijimi i vendeve të punës

Elkos Group dhe ETC në vazhdimësi krijon vende të reja të punës, duke ofruar kushtet më të mira në treg.