Puna e ekipit të Marketingut përfshinë hapësirën digjitale dhe fizike në të cilën kombinohen punët brenda kompanisë si dhe bashkëpunëtorëve të jashtëm, produksione dhe media të ndryshme. Skuadra jonë punon së bashku për të prezentuar sa më real dhe në kohë aktivitetet për konsumatorët të cilët dëshirojnë të kursejnë para dhe njëkohësisht të ndjehen mirë brenda dyqaneve tona. Bëhuni edhe ju pjesa kreative e Kompanisë!

  • Inovacion

    Jeni të hapur dhe inkurajoheni të prezentoni idetë tuaja për çdo fushë.

  • Ide

    Zbatoni idetë tuaja në praktikë. Punoni me përkushtim dhe dëshirë.

  • Bashkëpunim

    Komunikimi dhe bashkëpunimi i ndërsjellë me punëtorë e tjerë dërgon në rezultate të frytshme.

Pozita të tjera të hapura