Pozita e Analistit është pozitë që kërkon përkushtim. Analisti ka për qëllim të kuptojë prespektivën e klientit, është i orientuar drejt të dhënave, ka një paragjykim ndaj veprimeve dhe mund të zgjedhë problemet komplekse. Marzhat, shitjet ditore, dhe aksionet janë disa nga parametrat dhe indikatorët që i analizon

  • Analiza e të dhënave

    Përveç vemendjes, ju duhet të keni edhe pasion për analizën e të dhënave.

  • Gjithmonë kurreshtarë

    Analizoni më thellë të dhënat për të i aplikuar në mënyren më të mirë ato.

  • Bashkëpunim

    Komunikimi dhe bashkëpunimi i ndërsjellë me punëtorë e tjerë dërgon në rezultate të frytshme.

Pozita të tjera të hapura