IT dhe Technology

Siguria Kibernetike

Të Gjitha Pozitat e Hapura Apliko për pozita tê tjera

Duke pasë parasysh transaksionet e panumërta nga stafi dhr konsumatorët Kompania jonë sheh të domosdoshme mbrojtjen dhe sigurinë e të dhënave. Stafi profesional dhe i përkushtuar angazhohet maksimalisht në proceset e Sigurisë Kibernetike.

  • Analiza

    Gjeni formën dhe mënyrën më të përshtatshme të analizimit dhe raportimit të të dhënave

  • Siguri

    Kërkohet aftësi për të mbrojtur dhe për të mbajtur informatat konfidenciale.

  • Vëmendje

    Kushtoni vëmendje çdo detaji. Veproni dhe merrni vendime në hapa të sigurt.

Pozita të tjera të hapura