Mitrovicë Podujevë Vushtrri Prishtinë Graçanicë Fushë Kosovë Obiliq Kamenicë Gjilan Viti Ferizaj Lipjan Suharekë Rahovec Gjakovë Prizren Deçan Pejë Klinë Istog Skenderaj Drenas Malishevë Shtime Shtërpcë Kaçanik Dragash Zveçan Leposaviq Zubin Potok
Departamentet:

Lloji:

2 pozita të hapura