IT dhe Technology

Teknologji Informative

Të Gjitha Pozitat e Hapura Apliko për pozita tê tjera

Ekipi i punëtorëve IT kryen punë të palodhshme duke mirëmbajtur pajisjet teknologjike në të gjitha dyqanet dhe zyrat e Kompanisë. Gjeni vetën në ekipin e duhur.

  • Logjikë

    Përdorni logjikën dhe njohuritë tuaja të përgjithshme në çdo vendimmarrje.

  • Barriera

    Gjeni përkrahje te secili nivel në kompani, tejkaloni shpejtë dhe lehtë të gjitha barrierat.

  • Kualifikim

    Përdorni kualifikimet, aftësitë dhe idetë tuaja për të zbatuar planet tuaja në praktikë.

Pozita të tjera të hapura