Specialistë e Mbrojtjes së Aseteve në kompaninë tonë kujdesen për sigurinë e dyqaneve dhe të gjitha objekteve dhe zyrave të tjera të Kompanisë. Me ndihmën e ekspertëve të sigurisë ne krijojmë ambient të sigurt edhe për konsumatorët dhe bashkëpunëtorët tanë.

  • Udhëheqja

    Përdorni kualifikimet, aftësitë dhe idetë tuaja për të zbatuar planet tuaja në praktikë

  • Bashkëpunim

    Komunikimi dhe bashkëpunimi i ndërsjelltë me punëtorët e tjerë dërgon në rezultate të frytshme.

  • Mbështetja

    Pranoni mbështetje nga kolegët tuaj për çdo lloj problemi ose sfide.

Pozita të tjera të hapura