Të punoni në ETC nënkuptohet që jeni të vlerësuar dhe pjesë e Elites së kësaj industrie, ku avansimi nuk ka kufi dhe ka gjithmonë mundësi për zhvillim profesional. Kontributi juaj dhe angazhimi në punë rritë potencialet tuaja për të ecur përpara në Karrierë.

  • Fitoni më shumë

    Përveç pagave konkuruese në treg, te ne do të fitoni njohuri dhe do të avansoheni në pozitë.

  • Më shumë vepra

    Mijëra bashkëpunëtorë dhe qindra mijëra konsumatorë, andaj ne përpiqemi më shumë dhe çdoherë ia dalim.

  • Bëni më shumë

    Në qoftë se aspiratat dhe dëshirat tuaja janë për të qenë menaxher ose pjestarë në administratë, ne ju sigurojmë praktika dhe përvoja, trajnime dhe bursa.

Pozita të tjera të hapura