Një agjent tregtar është më shumë se vetëm një agjent. Përveç bashkëpunimit afatgjatë me blerës egzistues, ju do të kujdesni të bëni marrëveshje të reja me blerës të tjerë dhe kështu do të rritni shitjen. Ju jeni të talentuarit dhe profesionalistët e shitjes!

  • Zgjidhje e problemeve

    Tejkaloni lehtë sfidat dhe problemet potenciale duke analizuar dhe vepruar me kohë.

  • Mbështetje e plotë

    Kërkoni dhe gjeni mbështetje nga homologët dhe superiorët tuaj.

  • Analiza

    Analizoni çdo detaj dhe gjeni mënyrën më të mirë për të ndikuar në rritjen e shitjes.

Pozita të tjera të hapura