Ekipi ynë tërë kohën është në lëvizje. Ky është edhe çelësi i suksesit të zinxhirit tonë të furnizimit dhe distribuimit. Me mijëra bashkëpunëtorë dhe me miliona konsumatorë të kënaqur me produktet dhe shërbimet tona . I gjithë sistemi i punës po lëvizë drejt digjitalizimit. Jemi duke kërkuar profesionistë me pasion për të bërë Karrierë, jo vetëm përvojë pune.

  • Menaxhimi i kohës

    Do te jeni të gatshëm të krijoni, të mbani, dhe të mbështetni orarin e ekipit, parashikimin e nevojave dhe zgjedhjen e konflikteve

  • Shikoni detajet

    Manovrimi në të dhëna të mëdha, koleksionit të tyre dhe kompleksitetit të tyre, personat që merren me këto të dhëna, zhvillohen aq shumë sa që nuk do të ju ik as edhe një detaj pastaj.

  • Saktësi

    Çdo pozitë kërkon saktësi në llogaritje dhe prezentime. Manovroni saktë me numra dhe fjalë.

Pozita të tjera të hapura