Prodhimtaria

Pozitat Administrative

Të Gjitha Pozitat e Hapura Apliko për pozita tê tjera

Pozitat administrative në sektorin e Prodhimit, menaxhojnë dhe udhëheqin mbarëvajtjen e tërë procesit nga furnizimi me inpute e deri te produkti final, përfshirë këtu menxhiminn e faktorit kohë dhe punë, duke organizuar punët dhe oraret e punëtorëve duke pasë parasysh që procesi i prodhimit vazhdon në turne të ndryshme.

  • Udhëheqja

    Përdorni kualifikimet, aftësitë dhe idetë tuaja për të zbatuar planet tuaja në praktikë.

  • Mbështetje e plotë

    Kërkoni dhe gjeni mbështetje nga homologët dhe superiorët tuaj.

  • Inovacion

    Jeni të hapur dhe inkurajoheni të prezentoni idetë tuaja për çdo fushë.

Pozita të tjera të hapura