Kompania gjithmonë është e orientuar kah Siguria e punëtorëve në punë, bashkëpunëtorëve, konsumatorëve dhe çdo personi tjetër brenda zyreve dhe dyqaneve tona. Ne ndjekim procedurat dhe protokolin për të shmangur rreziqet e mundshme dhe veprojmë në situatat emergjente.

  • Siguria

    Qëllimi kryesor i Kompanisë është Siguria. Ndjekni proceduart për sigurinë tuaj dhe të tjerëve.

  • Njohuri

    Përdorni logjikën dhe njohuritë tuaja të përgjithshme në çdo vendimmarrje.

  • Pasioni në punë

    Në thelb, puna juaj lidhet me konsumatorët. Ndihmoni ata të krijojnë bindje të mirë që në hyrjen e parë.

Pozita të tjera të hapura