Pozita Promoter do të thotë më shumë se vetëm prezentim i produkteve. Duhet të jeni të sjellshëm me konsumatorët, të kryeni punën me përkushtim dhe dëshirë në mënyrë që promocioni të ketë sukses.  

  • Puna në grup

    Konsultimet shkëmbimet e ideve dhe bashkëbisedimet ndihmojnë në punë

  • Përballje

    Natyra e punës shpeshherë na ndeshë me situata të pazakonshme ose të pavolitshme. Përballuni me maturi!

  • Shërbimi

    Mirësjellja ndaj konsumatorëve dhe dëshira ndaj punës tuaj, duhet të dominoj në atë që ju bëni.

Pozita të tjera të hapura