Ekipi ynë Ligjor kujdeset që të marrin vendime jo vetëm në të mirën e punëtorëve dhe konsumatorëve tanë, por që ato vendime të jenë edhe në përputhshmëri me Etikën e cila na karakterizon si Kompani. Ne kemi nevojë për ekspert në mënyrë që të zbatojmë sa më profesionalisht ligjet dhe rregulloret e përcaktuara me standardet më të larta etike.

  • Këshillo

    Këshilloni Kompaninë në çështje të ndryshme. Çdoherë mbani në fokus inovacionin.

  • Pajtueshmëri

    Përcjellni dyqanet dhe zyrat e Kompanisë rregullisht nëse po zbatojnë ligjet lokale dhe shtetrore.

  • Etika

    Kujdesuni që çfarëdo që bëni dhe cilindo vendim që merrni të jetë në përputhje me Etikën.

Pozita të tjera të hapura