Në cilësinë e Inxhinierit të Elkos Group, ju pavarësisht nëse jeni inxhinier mekanik, elektrik, i ndërtimit apo çfarëdo drejtimi tjetër, ju jeni ata që ndihmoni të krijoni një të ardhme të dizajnuar qartë dhe mirë e cila sjell risi dhe ka ndikim në miliona konsumatorë që shërbehen te ne ndër vite.

  • Faktori kohë

    Keni afat të shkurt kohor për të realizuar projekte të shumta. Mendoni dhe veproni arsyeshëm. Vendosni prioritete!

  • Inovacion

    Jeni të hapur dhe inkurajoheni të prezentoni idetë tuaja për çdo fushë.

  • Mendo

    Mundohuni të shikoni çdoherë përtej mureve. Zbuloni mundësi të reja.

Pozita të tjera të hapura