Kompania

Zinxhiri i Furnizimit dhe Logjistika

Të Gjitha Pozitat e Hapura Apliko për pozita tê tjera

Ekipi ynë tërë kohën është në lëvizje. Ky është edhe çelësi i suksesit të zinxhirit tonë të furnizimit dhe distribuimit. Me mijëra bashkëpunëtorë dhe me miliona konsumatorë të kënaqur me produktet dhe shërbimet tona . I gjithë sistemi i punës po lëvizë drejt digjitalizimit. Jemi duke kërkuar profesionistë me pasion për të bërë Karrierë, jo vetëm përvojë pune.

  • Bashkëpunim

    Komunikimi dhe bashkëpunimi i ndërsjellë me punëtorë e tjerë dërgon në rezultate të frytshme.

  • Analiza

    Gjeni formën dhe mënyrën mjë të përshtatshme tt analizimit dhe raportimit të të dhënave.

  • Udhëheqja

    Përdorni kualifikimet, aftësitë dhe idetë tuaja për të zbatuar planet tuaja në praktikë.

Pozita të tjera të hapura