Jemi një ekip i gjërë i cili merret me furnizimin dhe shpërndarjen e produkteve të freskëta Pemë dhe Perime, në të gjitha pikat e shitjes. Kujdesemi për freskinë dhe cilësinë e produkteve. Ne kemi nevojë për staf të ri i cili me entuziazëm do të bashkohet me ekipin tonë.

  • Bashkëpunim

    Komunikimi dhe bashkëpunimi i ndërsjelltë me punëtorët e tjerë dërgon në rezultate të frytshme.

  • Inovacion

    Jeni të hapur dhe inkurajoheni të prezentoni idetë tuaja për çdo fushë.

  • Detaje

    Analizoni çdo detaj, edhe ato që vështirë vërehen. Çdo detaj ka peshë!

Pozita të tjera të hapura