1. Detajet e Konkursit

Përmbledhje:

Detyrat dhe përgjegjësitë:

Kualifikimet dhe aftësitë:

Të gjitha përfitimet që merrni ju:


Elkos Group
Zona Industriale Pejë 30000
Tel: 0800 30 300

Pyetjet më të Shpeshta